Giới thiệu

Kengo Kurokawa là nhà sáng lập kiêm CEO của Asia Plus Inc. Asia Plus Inc. là công ty từ Nhật Bản nhưng tập trung vào thị trường Việt Nam. Kengo thành lập công ty vào tháng 1 năm 2014, sau khi trải qua vị trí Marketing ở các công ty như Sony và Uniqlo. Và những kinh nghiệm làm việc tại các thị trường Anh, Mỹ và Đông Nam Á, ông ấy cảm thấy việc hiểu thị trường rất quan trọng và ông ấy đã thành lập dịch vụ Nghiên Cứu Thị Trường Q&Me. Thông qua dịch vụ này, Asia Plus Inc. cung cấp báo cáo về xu hướng thị trường và sự thật ngầm hiểu của người Việt Nam thông qua hệ thống trực tuyến với số lượng đáp viên lớn

Liên hệ

Chức vụ

Founder / CEO | Asia Plus Inc.

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Client