Giới thiệu

Sinh viên chuyên ngành marketing. Đang tìm một vị trí để tham gia thực tập trong đầu năm sau. Marketing student. Seeking a company for internship in the early of 2016

Liên hệ

Marketing Side

Sinh viên