Marketer Recruitment
Team Recruitment


High Resolution 2RES


PROFILE

Giới thiệu


Được thành lập vào tháng 03/2007, 2Res là một nhà cung cấp dịch vụ về sáng tạo, tổ chức và quản lý sự kiện chuyên nghiệp, toàn diện tại Việt Nam. Chỉ có một muc tiêu duy nhất trên hành trình của chúng tôi: với sự sáng tạo và khác biệt, mọi dự án đều phải thành công.

Liên hệ


High Resolution 2RES
Agency
Hồ Chí Minh
https://2res.com.vn/

Thông tin khác


Thành viên từ: 16/09/2022 (4 tháng)