Giới thiệu

Với tầm nhìn trở thành nền tảng Influencer Marketing hàng đầu, JMC thực hiện các dịch vụ kết hợp Influencer Marketing, Social Marketing, sản xuất video và Quản lý tài năng.

Dựa trên các thế mạnh về cộng đồng KOLs hiện có, chúng tôi hỗ trợ thương hiệu trong chiến dịch tiếp thị, bao gồm kế hoạch chiến lược, ý tưởng nội dung, đến thực thi và báo cáo kết quả. 

 

 

 

 

Liên hệ

Chức vụ

Strategy Manager | JMC KOLs Marketing

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency