Nguyễn Đình Tuấn
Marketing online
Công ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất JIDU Việt Nam

Giới thiệu

Nhân viên marketing online làm việc tại công ty TNHH JIDU Việt Nam chuyên phân phối bàn học thông minh cao cấp

Liên hệ

Chức vụ

Marketing online | Công ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất JIDU Việt Nam

Thành phố

Hà Nội

Marketing Side

Client