Giới thiệu

Influencer Marketing Contributor
Thích nghe tiếng bàn phím gõ lách cách, thích nhìn đời bằng con mắt lạ, thích loanh quanh ngõ ngách Sài Gòn.

Liên hệ

Marketing Side

Sinh viên