Giới thiệu

Trải qua nhiều công ty quảng cáo như Chuo Senko, Lowe, Dentsu Alpha đã cho Hồ Công Hoài Phương một cái nhìn rộng và tổng quát hơn về chiến lược, kế hoạch trong quảng cáo. Anh viết blog với mong muốn tạo ra niềm cảm hứng cho các bạn trẻ bước chân vào ngành quảng cáo, với niềm tin rằng trong thời đại số hiện nay, ý tưởng quảng cáo sẽ hay và thú vị hơn rất nhiều.

Liên hệ

Chức vụ

Planning Director | Dentsu ONE