Marketer Hải
Hoàng Thị Thúy Hải

Content Writer
Freelancer


PROFILE

Giới thiệu


Là một người yêu thích Digital Marketing, mong muốn chia sẻ những điều mình biết đến mọi người và luôn không ngừng học hỏi.

???????: 

- ??: https://www.facebook.com/harihoang.me/

- ?????: [email protected]

- ???: 0962608084

Liên hệ


Content Writer, Freelancer
0962608084
Nữ
Agency
Hồ Chí Minh

Thông tin khác


Thành viên từ: 15/09/2017 (5 năm 6 tháng)