Giới thiệu

Sinh viên năm nhất tại cao đẳng FPT Polytechnic, sống tại Buôn Ma Thuật

Liên hệ