Giới thiệu

Tinh nghịch & Sáng tạo

Liên hệ

Chức vụ

Copywriter | Goldidea

Thành phố

Hà Nội

Marketing Side

Agency