Giới thiệu

FnB Việt Nam là tổ chức phi lợi nhuận trong ngành F&B. Chúng tôi muốn xây dựng một cộng đồng lớn mạnh trong ngành về chủ doanh nghiệp, các bạn làm pha chế, nhà hàng,...

Tên công ty: FnB Việt Nam

Số điện thoại:

Liên hệ

Chức vụ

Founder | F&B Việt Nam

Thành phố

Hà Nội

Marketing Side

Client