Giới thiệu

Tôi là Phạm Ngọc Ánh founder của Ngọc Ánh Blog và Marketingtinhgon.com. Ánh hoạt động trong lĩnh vực marketing online cụ thể là hỗ trợ doanh nghiệp SMBs tối ưu hoạt động Marketing trực tuyến.

Liên hệ

Chức vụ

Digital Marketing | Marketing Tinh Gọn

Thành phố

Hà Nội

Marketing Side

Agency