Giới thiệu

Tôi là Phạm Ngọc Ánh hoạt động trong lĩnh vực Internet Marketing. Hiện tại đang làm về SEO và Facebook.

Website: http://hearme.vn

Blog: http://blog.hearme.vn

Liên hệ

Chức vụ

Sales & Marketing | Công ty TNHH hearme

Thành phố

Hà Nội

Marketing Side

Client