Giới thiệu

EM&AI là đơn vị tiên phong phát triển công nghệ AI tại Việt Nam, triển khai ứng dụng chuyên sâu về nền tảng xử lý ngôn ngữ tự nhiên NLP và trợ lý ảo Conversational AI được biết đến bởi sự cầu toàn, chất lượng và quản lý vượt trội.

 

Liên hệ

Chức vụ

Marketing Executive | EM and AI

Thành phố

Đà Nẵng

Marketing Side

Client