Giới thiệu

Mình là NHỰT DUY - Một chú cá nhỏ vừa bắt đầu bơi với một bờ biển mới mẻ và rộng lớn, đó chính là Digital Marketing. Mình là một người có sở thích viết lách, phá đảo game, và một điều gì đó mình chưa nghĩa ra...

Liên hệ

Chức vụ

Digital Marketer | A1Demy

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Sinh viên