Giới thiệu

Học Viện Đào Tạo Crossroadplus Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, chúng tôi hiểu rằng nền tảng của sự thành công, điều tạo nên sức mạnh cho doanh nghiệp chính là nhờ vào sự đóng góp của tất cả thành viên trong công ty: yếu tố con người là tài sản quan trọng nhất đối với CrossroadPlus chúng tôi. CrossroadPlus luôn tạo cơ hội phát triển cho tất cả thành viên thông qua sự đào tạo trong chính doanh nghiệp của mình, đưa ra mục tiêu, thách thức và hướng dẫn, hỗ trợ tất cả nhân viên vươn đến thành công cá nhân và cùng đóng góp cho thành công của tập thể. Tại CrossroadPlus, chúng tôi luôn lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên. Sự thẳng thắn, chính trực luôn được tôn trọng và đề cao. Chúng tôi xây dựng bầu không khí làm việc thể hiện giá trị nhân văn, tinh thần doanh nghiệp mạnh mẽ, phong cách chuyên nghiệp, gắn kết cùng nhau xây dựng và phát triển CrossroadPlus bền vững, để từ đó có thể truyền lửa đến các khách hàng doanh nghiệp mà chúng tôi tham gia đào tạo. Thông tin liên hệ: Học Viện Crossroadplus Hotline:0931.176.578 Email: Daotaoinhouse.crossroadplus@gmail.com Địa điểm: Tòa Nhà CRPlus, số 313 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh. Website: Crossroadplus.edu.vn

Liên hệ