Giới thiệu

Phạm Đan Lê sinh năm 1994, quê ở Thái Bình.

Liên hệ