Giới thiệu

Lần đầu tiếp xúc với Seo năm 2018, đang trong quá trình tìm hiểu về ngành. Học chuyên ngành Công nghệ thực phẩm nên lập ra trang Science Vietnam. Một trang kiến thức chuyên ngành thực phẩm đầu tiên tại Việt Nam
 

Liên hệ

Chức vụ

Marketer |

Marketing Side

Client