Giới thiệu

Lần đầu tiếp xúc với Seo năm 2018, đang trong quá trình tìm hiểu về ngành. Học chuyên ngành Công nghệ thực phẩm nên lập ra trang Science Vietnam. Một trang kiến thức chuyên ngành thực phẩm đầu tiên tại Việt Nam. Sau đó hiện tại đang xây dựng 1 website kinh doanh về thiết bị nhà thông minh VTTEK là: https://vttek.com.vn
 

Liên hệ

Chức vụ

Founder |

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Client