Thảo luận của Đặng

Live video trên Facebook khó giết chết YouTube, truyền hình Live video trên Facebook khó giết chết YouTube, truyền hình
06/07/2018 Quan điểm
"Hôm nay là ngày facebook mua thành công bản quyền chiếu EPL trực tiếp ở 4 nước Đông Nam Á, chính thức đe dọa doanh thu (vốn độc quyền) của K+ tại Việt Nam. Comment lại vào bài này để chứng minh và làm rõ lại quan điểm: bài viết..."
Vì sao 7-Eleven thành công vang dội ở Thái Lan? Vì sao 7-Eleven thành công vang dội ở Thái Lan?
12/06/2017 Quan điểm
"Ở vai trò người dùng cuối, mình thấy tính cách đặc thù của thị trường Thái Lan giống Việt Nam đến 80%. Nếu 7-eleven cũng hiểu người Việt như đã hiểu người Thái, thì thị trường bán lẻ tiện lợi của VN sẽ bước sang 1 trang mới, bùng nổ..."
Live video trên Facebook khó giết chết YouTube, truyền hình Live video trên Facebook khó giết chết YouTube, truyền hình
14/04/2016 Quan điểm
"Rõ ràng là, nội dung cá nhân tự phát triển không thể cạnh tranh với nội dung có tính hệ thống và được đầu tư. So sánh kiểu này rõ ràng không công bằng với live-stream khi nó chỉ là hình thức phục vụ truyền tải nội dung chứ không..."