Giới thiệu

Tôi là một FIlm Director, tôi mong muốn tìm hiểu & học hỏi mọi thứ.

Liên hệ

Chức vụ

CEO & Film Director | ColorMedia.,JSC

Thành phố

Hà Nội

Marketing Side

Agency