Giới thiệu

cMetric – thành viên của CleverGroup – là một Social Listening Platform dựa trên dữ liệu lớn, cho phép các thương hiệu dễ dàng lắng nghe những gì khách hàng đang thảo luận về doanh nghiệp của mình trên Internet.

cMetric cung cấp các giải pháp ứng dụng công nghệ Social Listening theo nhu cầu của doanh nghiệp, nhằm giải quyết các bài toán liên quan đến quản trị thương hiệu, phát triển sản phẩm, thực thi chiến dịch và cảnh báo khủng hoảng truyền thông.

➖➖➖

🎖 cMetric - A Social Listening Platform

➤ Website: cmetric.vn

➤ Tham gia group để nhận tài liệu quan trọng về Marketing và Data Analysis: fb.com/groups/ddmvn

➤ Email: contact@cmetric.vn

➤ Hotline: 090 1900 663

Liên hệ

Chức vụ

Social Insight Analyst | cMetric Corp

Thành phố

Hà Nội

Marketing Side

Agency