Giới thiệu

MỤC TIÊU VÀ SỨ MỆNH CỦA MARETING - CHUYỆN NGƯỜI TRONG NGHỀ

Marketing - Chuyện Người Trong Nghề ra đời để giúp cho sinh viên được bắt đầu sớm hơn, định hướng sớm hơn trong ngànhMarketing nói riêng và sau đó sẽ mở rộng ra các ngành khác và các bạn học sinh cấp 3.

Thực trạng:
Đào tạo giáo dục quá chú trọng vào kiến thức điểm số mà không có sự dẫn dắt định hướng từ sớm khiến số lượng sinh viên hoang mang, không biết học xong ra trường làm gì rất nhiều.

  • CNTN muốn chấm dứt điều này. Muốn tạo ra 1 lớp người thái độ tốt – chủ động – tư duy tích cực – kỹ năng tốt
  • CNTN muốn góp tay vào việc tạo ra sự thay đổi rõ rệt cho chất lượng nhân sự Marketing của Việt Nam
  • CNTN sẽ phát triển thành 1 tổ chức đồng hành phát triển cùng những bạn sinh viên Marketing để phát triển các bạn trở thành những nhân tài phục vụ và dẫn dắt cho bộ phận Marketing cho các công ty vừa và nhỏ tại Việt Nam.
  • CNTN luôn sẽ đưa quyền lợi, lợi ích và sứ mệnh giúp sinh viên làm kim chỉ nam và ưu tiên trong các quyết định và định hướng của mình

➡ http://www.chuyennguoitrongnghe.vn/

➡ https://www.facebook.com/chuyennguoitrongnghe/

 

Liên hệ

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Sinh viên