Nguyễn Thị Hà
Tư vấn thương hiệu
Bigsouth Brand

Giới thiệu

Yêu thích lĩnh vực quảng cáo, thương hiệu, muốn học hỏi và nâng cao hiểu biết về thương hiệu

Liên hệ

Chức vụ

Tư vấn thương hiệu | Bigsouth Brand

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency