Giới thiệu

Yêu thích lĩnh vực quảng cáo, thương hiệu, muốn học hỏi và nâng cao hiểu biết về thương hiệu

Liên hệ

Chức vụ

Tư vấn thương hiệu | Bigsouth Brand

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency