Bài viết của Anh

Lựa chọn của trẻ em Việt Nam trong năm 2018: Kỹ thuật số lên ngôi, TV không còn ưu thế Lựa chọn của trẻ em Việt Nam trong năm 2018: Kỹ thuật số lên ngôi, TV không còn ưu thế

Trong một nghiên cứu được thực hiện hàng năm bởi TotallyAwesome, công ty tiên phong về truyền thông kỹ thuật số dành cho trẻ em, thì có đến 9 trong số 10 trẻ em ở Việt Nam lựa chọn rằng mình thích truy cập Internet hơn là xem TV.

Đăng trang chủ