Giới thiệu

Công cụ phân tích người dùng, đo lường hiệu năng quảng cáo, phòng tránh Fraud Traffic, trích xuất Audience và Engagement Automation rất cần thiết cho sự phát triển mobile business

The all-in-one mobile attribution, app analytics and marketing platform http://adbrix.vn/

Liên hệ

Chức vụ

Manager | adbrix by IGAWORKS

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency