Giới thiệu

Talk less think more !

Liên hệ

Chức vụ

Merchandiser | COCA COLA

Thành phố

Hồ Chí Minh