Bài viết của Marketing

Xanh Marketing bổ nhiệm Giám đốc hoạch định chiến lược từ tháng 08/2019 Xanh Marketing bổ nhiệm Giám đốc hoạch định chiến lược từ tháng 08/2019
19/08/2019 Tin Agency 5,276

4 chiếc ghế Giám đốc Hoạch định chiến lược, Giám đốc Hoạch định sáng tạo, Giám đốc Quan hệ khách hàng và Giám đốc vận hành lần lượt do anh Trần Anh Tú, anh Phan Hải, anh Nguyễn Thành Long, chị Huỳnh Anh Chi phụ trách. Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, các Giám đốc hứa hẹn sẽ đưa Xanh Marketing đến nhiều sự thay đổi mới mẻ, thú vị.

Đăng trang chủ