Bài viết của Tuấn Vũ

Cuộc thi khởi nghiệp FlagUp 2018 Cuộc thi khởi nghiệp FlagUp 2018
16/04/2018 Hội thảo & Sự kiện 2,054

Tiền thân là cuộc thi FlagUp 2017 với quy mô chỉ gói gọn trong sân nhà Quốc Tế, FlagUp 2018 mùa 2 nay đã khoác lên mình một diện mạo mới hoàn toàn khi quy mô trải rộng ra toàn TPHCM, cùng chất lượng mentors (cố vấn) và nội dung cuộc thi được thay đổi để tăng tính chuyên môn hóa, phù hợp với mọi đối tượng thí sinh tham gia.

Đăng trang chủ