Nguyễn Thu Hiền
Customer Services Manager
Unique Outdoor Agency

Giới thiệu

Tôi là thành viên của Unique Outdoor Agency thuộc Unique Group Holdings, là công ty quảng cáo ngoài trời uy tín cung cấp các hình thức quảng cáo ngoài trời hiện có trên thị trường hay xu hướng mới nhất. Bằng việc kết hợp sự sáng tạo, những sản phẩm chất lượng cao và sự phát triển chiến lược, chúng tôi đã giúp các thương hiệu lớn tiếp cận thành công khách hàng tiềm năng của họ và phát triển thương hiệu cũng như quảng bá sản phẩm cho người tiêu dùng và thị trường.

Liên hệ

Chức vụ

Customer Services Manager | Unique Outdoor Agency

Marketing Side

Agency