Giới thiệu

Hi.Tôi là maketer cho 1 công ty dược phẩm.Thế mạnh của tôi là thực thi hoặc giám sát thực thi các chiến dịch Digital Marketing. Không có gì thú vị hơn được giao lưu với các bạn, những người cùng tâm huyết!

Liên hệ

Thành phố

Hà Nội

Marketing Side

Client