Giới thiệu

Tôi là sinh viên Marketing của Trường đại học Tài Chính - Marketing. Việc biết đến Brands Vietnam đã giúp ích rất nhiều cho quá trình nâng cao chuyên môn cũng như tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm.

Liên hệ