Giới thiệu

Tôi là Trần Anh Vũ, làm việc trong ngành truyền thông được hơn 5 năm. Sáng tạo và xây dựng mối quan hệ từ nhãn hàng đến cộng đồng là niềm đam mê to lớn. Hiện tại tôi là Pr manager của công ty MVV SnP.

Liên hệ