Giới thiệu

Tôi là nhân viên Nhân sự của môt công ty truyền thông. Rất muốn được gia nhập brandsvn để học hỏi cũng như tìm kiếm các ứng viên sáng giá cho công ty mình.

Liên hệ