Giới thiệu

 

Giải pháp công nghệ 4.0, sử dụng nguồn lực cộng đồng tối ưu telesales, telemarketing giảm chi phí cho Doanh Nghiệp.

Liên hệ

Thành phố

Hà Nội