Giới thiệu

Học và làm Marketing nhiều năm, trải qua nhiều vị trí và môi trường làm việc khác nhau, tôi đã tìm ra được đâu là Sở trường thực sự trong ngành. 
Tôi yêu Analytics và khao khát giúp Doanh nghiệp tối đa hóa chuyển đổi từ GỐC.

Liên hệ

Chức vụ

Digital Audit Manager | GEM Digital

Marketing Side

Agency