Thảo luận của Hào

HNP International Releases Edutainment: Khóa học Chiến lược Truyền thông & Âm nhạc HNP International Releases Edutainment: Khóa học Chiến lược Truyền thông & Âm nhạc
13/10/2015 Agency
"Hiệu quả mang đến từ  sự kết hợp độ HOT của âm nhạc vào truyền thông chỉ mang tính Emotion, tại sao các doanh nghiệp ngoại vẫn chiếm ưu thế trong việc áp dụng phương tiện truyền thông này vào việc Kich off thương hiệu, còn các thương hiệu Việt ngần ngại..."
HNP International Releases Edutainment: Khóa học Chiến lược Truyền thông & Âm nhạc HNP International Releases Edutainment: Khóa học Chiến lược Truyền thông & Âm nhạc
08/10/2015 Agency
"Tôi đã khá tâm đắc với những giá trị các lớp học về truyền thông mang đến, các khóa học ở HNP Internaltional Edutaiment  luôn mang đến những trải nghiệm thú vị mà tôi không thể nào quên. Cho 1 slot đăng ký nhé ads...."