OnCustomer by Novaon
Nền tảng quản trị trải nghiệm khách hàng đa kênh, oncustomer.asia

Giới thiệu

OnCustomer - Nền tảng Quản trị trải nghiệm khách hàng đầu tiên tại Việt Nam, với sứ mệnh trở thành nền tảng tiên phong, hỗ trợ doanh nghiệp giao tiếp thành công với khách hàng bằng khả năng kết nối giao tiếp đa kênh, tập trung và quản trị dữ liệu khách hàng; nâng hiệu quả bán hàng và chăm sóc khách hàng từ việc thấu hiểu người dùng, tự động hóa giao tiếp thông minh. Từ đó, tạo ra trải nghiệm khách hàng hoàn hảo, tăng trưởng doanh thu và đạt được sự trung thành của khách hàng. 

OnCustomer là nền tảng được phát triển bởi Tập đoàn NOVAON.

 

Website: https://oncustomer.asia/

Hotline: 096 697 8686

Liên hệ

Chức vụ

Nền tảng quản trị trải nghiệm khách hàng đa kênh, oncustomer.asia |