Giới thiệu

Một công ty lấy trí tuệ, con người và việc phát triển đội ngũ làm năng lực cốt lõi, chuyên biệt, chuyên sâu một dịch vụ duy nhất “content”, ứng dụng và phát triển không ngừng theo xu hướng của truyền thông, xã hội.

Tel: 0903 789 968

Điạ chỉ: 171 Đinh Bộ Lĩnh, P26, 
Q.Bình Thạnh, Tp.HCM, Vietnam

Website: www.geniusvietnam.com

Email: [email protected]

Liên hệ

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency