Marketer PACE
Trường Quản trị Marketing PACEPROFILE

Giới thiệu


+ PACE - Trường Quản Trị Marketing PACE (thuộc Học viện Quản lý PACE), nơi có bề dày hơn 20 năm kinh nghiệm về đào tạo Giám đốc Marketing / Chief Marketing Office (CMO), là đối tác đặc quyền của DMI tại Việt Nam để triển khai chương trình đào tạo đẳng cấp thế giới về Digital Marketing của DMI tại Việt Nam, đặc biệt là Chứng chỉ Digital Marketing Quốc tế CDMP.

+ DMI - Digital Marketing Institute / Học viện Digital Marketing Toàn cầu là là tổ chức lớn nhất thế giới, chuyên sâu về "Digital Marketing Training" và cũng là nơi xác lập Chuẩn mực toàn cầu về “Digital Marketing Training”. 

 + CDMP - Certified Digital Marketing Professional / Chứng chỉ Digital Marketing Quốc tế CDMP là Chứng chỉ Nghề nghiệp về Digital Marketing danh giá nhất thế giới hiện nay. Đạt được Chứng chỉ CDMP là một bước đột phá cho sự nghiệp Marketing trong kỷ nguyên số, và cũng là con đường tối ưu nhất để trở thành “Global Digital Marketer” hay trở thành “Digital Marketing Manager” theo chuẩn toàn cầu từ DMI. 

+ DMI PRO - Chương trình đào tạo Digital Marketing số 1 thế giới hiện nay, dựa trên chuẩn mực toàn cầu về “Digital Marketing Training” của DMI. Học Chương trình DMI PRO để đạt Chứng chỉ CDMP của DMI.

Liên hệ


Nam
Client
Hồ Chí Minh
https://dmi.pace.edu.vn/chuongtrinhdmipro

Thông tin khác


Thành viên từ: 10/11/2022 (2 tháng)