Bài viết của Markus Việt Nam

[Chuyện nghề] Account nói không với phận “Shipper NOW Brief” [Chuyện nghề] Account nói không với phận “Shipper NOW Brief”
23/10/2020 Marketers giao lưu 5,168

Chắc hẳn Marketers đã từng nghe và gặp nhiều câu chuyện của các Account tại agency – cái nghề “làm dâu trăm họ” khi làm cầu nối giữa Clients và team nội bộ. 

Đăng trang chủ