Giới thiệu

Marketing Forum là một chuỗi các hội thảo cung cấp các kiến thức về truyền thông và marketing do CSMO - Câu lạc bộ Giám đốc Sales và Marketing Việt Nam và công ty NBN Media phối hợp tổ chức.

Liên hệ