Giới thiệu

Một lĩnh vực tôi đam mê, nó cuốn tôi vào: đó là nghiên cứu thị trường, tìm hiểu customer insight. Thật thú vị! Tôi biết mình đã, đang và sẽ đi trên một con đường đầy khó khăn, thử thách nhưng cũng không ít cơ hội cho bản thân. Tôi sẽ có tất cả, khi tôi tin, tôi sẽ làm được. Tôi đơn giản chỉ là: TÔI.

Liên hệ

Thành phố

Hà Nội