Giới thiệu

Ngày hội định hướng Truyền thông – Marketing chuyên sâu Đội phát thanh FTUZONE. Trường Đại học Ngoại thương, Thành phố Hồ Chí Minh. Số 15 đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Liên hệ