Giới thiệu

Mình đang là sinh viên kinh tế, có hứng thú và muốn theo đuổi ngành Marketing. Tuy nhiên, để biết mình có hợp với ngành hay không, mình cần bao quát và hiểu rõ tất cả các mảng và những thứ liên quan về Marketing.

Liên hệ