Giới thiệu

Cuộc thi Lead The Change Competiton đã trở lại mùa thứ 2, Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp Lead The Change 2018 Competition

Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp Lead The Change 2018 được cộng đồng UEH Connected đồng tổ chức với ĐH Kinh tế TPHCM.

UEH Connected là một cộng đồng toàn cầu trang bị cho các bạn trẻ những kiến thức, kĩ năng nền tảng và môi trường trải nghiệm thực tế tạo bàn đạp cho họ vươn ra thế giới với sự chín chắn cả trong tư duy, kiến thức và năng lực.

Liên hệ

Thành phố

Hồ Chí Minh