Giới thiệu

InnoCity Competition là sân chơi nhằm khai phá tài năng trẻ và các sáng kiến đổi mới, thông qua 4 nhóm hoạt động chính:

1. Cuộc thi Sáng kiến trẻ Việt Nam toàn châu Âu 

2. Các chiến dịch và sự kiện truyền cảm hứng, vinh danh và kết nối 

3. Đào tạo và ươm mầm tài năng trẻ 

4. Liên kết hợp tác, thúc đẩy, tác động nhằm xây dựng hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo Việt Nam vững mạnh

Liên hệ