Giới thiệu

Đối với tôi, sáng tạo thôi chưa đủ, mà cách thể hiện ý tưởng sao cho khách hàng hiểu, cảm nhận và công nhận sự đột phá trong ý tưởng đó mới chính là điểm mấu chốt quyết định giá trị của một ý tưởng.

Liên hệ

Chức vụ

Manager | Event Academy

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency