Giới thiệu

Mình là trưởng phòng nhân sự của công ty về lĩnh vực phát triển kinh doanh lĩnh vực bán hàng và tiếp thị. Mong được chấp nhận là thành viên của BrandsVietnam.

Liên hệ