H
Nguyen Hoa

Recruitment Specialist
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ CHUYÊN GIA


PROFILE

Giới thiệu


Được thành lập vào 19/12/1981, SULECO là công ty tiên phong trong lĩnh vực xuất khẩu lao động và chuyên gia. Chúng tôi hoạt động trên các lĩnh vực đào tạo và phái cử người lao động Việt Nam chất lượng làm việc tại các nước phát triển để nâng cao kĩ năng làm việc và cải thiện thu nhập cho lao động Việt Nam. SULECO hoạt động cả trong và ngoài nước, như Nhật Bản và các quốc gia phát triển có nhu cầu tuyển dụng lao động trong các lĩnh vực như cơ khí, hàn, sản xuất chế biến công nghệ cao, điều dưỡng viên, quản lý nhà hàng, khách sạn, giao dịch, bán hàng. SULECO luôn hoạt động với phương châm đào tạo người lao động có kỷ luật, vựng tay nghề, giỏi ngoại ngữ, hiểu văn hóa và giàu thể lực.

Liên hệ


Recruitment Specialist, CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ CHUYÊN GIA
Nữ
Client
Hồ Chí Minh
https://suleco.vn/

Thông tin khác


Thành viên từ: 07/09/2022 (4 tháng)