Giới thiệu

Tôi đã và đang yêu marketing, muốn học và làm và sẽ trưởng thành trong lĩnh vực này

Liên hệ

Thành phố

Hà Nội