Tran Ellen
marketer
Trung Tâm Tin Học Tin Học ĐH Khoa Học Tự Nhiên

Giới thiệu

Marketer Trung Tâm Tin Học ĐH Khoa Học Tự Nhiên, phụ trách truyền thông ngành Đồ Họa

Liên hệ

Chức vụ

marketer | Trung Tâm Tin Học Tin Học ĐH Khoa Học Tự Nhiên

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Client